เคยถูกปล้นจึงยิงตำรวจที่ปีนบ้านและรื้อเสาบ้าน เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 155/2512
ป.อ. มาตรา 62, 68

เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายค้นและหมายจับไปจับกุมจำเลยที่บ้านในเวลาวิกาล (ประมาณ 24 นาฬิกา). ได้ปีนบ้านและรื้อฝาบ้านจำเลยเข้าไป. จำเลยสำคัญผิดคิดว่าโจรเข้าปล้นบ้านจึงใช้ปืนยิงตำรวจบาดเจ็บ. พฤติการณ์ของจำเลยจึงมีลักษณะเป็นการป้องกันสิทธิของตนและของผู้อื่น และป้องกันทรัพย์ของจำเลยให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย.และเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย. ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68.


โจทก์ฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายจับและได้รับอนุญาตพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงให้ทำการตรวจค้นบ้านของจำเลยได้แต่จำเลยไม่ยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นและจับกุมจำเลย จำเลยกลับต่อสู้ขัดขวางและใช้อาวุธปืนยิงไปยังพนักงานตำรวจ 1 นัดถูกร่างกายพลตำรวจเอี่ยมผู้เสียหายได้รับอันตรายถึงบาดเจ็บ ทั้งนี้โดยจำเลยมีเจตนาฆ่าเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งกระทำการตามหน้าที่แต่การกระทำของจำเลยไม่บรรลุผล ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138, 140, 288, 289, 80, 33ขอให้ริบปืนของกลาง จำเลยสู้ว่า ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าพนักงานมาในเวลาค่ำคืน จะเข้ามาในเรือนโดยใช้กำลังพังทะลายเรือนเข้ามา จึงยิงไป 1 นัด ด้วยเข้าใจว่าเป็นโจร ศาลชั้นต้นเห็นว่า จำเลยสำคัญผิดคิดว่าคนร้ายมาปล้น จึงใช้ปืนยิงเป็นการป้องกันตัวและทรัพย์พอสมควรแก่เหตุ พิพากษายกฟ้องปืนของกลางไม่ริบ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่า เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมและค้นบ้านจำเลยในเวลาค่ำคืนโดยได้รับอนุญาตพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย การที่จำเลยไม่ยอมให้จับกุมและตรวจค้นและใช้อาวุธปืนยิงถูกผู้เสียหายบาดเจ็บโดยจำเลยรู้แล้วว่าเป็นพนักงานกระทำตามหน้าที่ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา138, 140, 289, 80 ให้ลงโทษตามบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา289, 80, 90, 52 ให้จำคุกจำเลย 16 ปี ริบปืนของกลาง จำเลยฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยใช้ปืนยิงพลตำรวจเอี่ยมไปเพราะสำคัญผิดคิดว่าเป็นโจรจะมาปล้นบ้านจำเลย เพราะจำเลยเคยถูกปล้นโดยคนร้ายปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้ว ความสำคัญผิดของจำเลยจึงต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 วรรคแรก ภยันตรายที่เกิดจากความสำคัญผิดนี้เป็นภยันตรายที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ในเวลาวิกาล และในชนบทที่เปลี่ยว ภยันตรายนี้เป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง เพราะพลตำรวจเอี่ยมได้เข้าถึงเรือนจำเลย และได้ปีนเรือนและรื้อฝาเรือนส่องไฟฉายเข้าไปในเรือน บุตรภรรยาจำเลยร้องเรียกให้ช่วยว่าโจรปล้นการที่จำเลยใช้ปืนยิงพลตำรวจเอี่ยมจึงมีลักษณะเป็นการป้องกันสิทธิของตนและของผู้อื่น และป้องกันทรัพย์ของจำเลยให้พ้นจากภยันตรายอันเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 พิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ยกฟ้องโจทก์ ปล่อยจำเลยปืนของกลางไม่ริบ.
(ปันโน สุขทรรศนีย์-ยง เหลืองรังษี-สว่าง ภูวะปัจฉิม)

แหล่งที่มา
กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)
Line id : lawyer_2 ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ